Dette emnet er nedlagt

POL2110 – Polsk språk: Historiske og teoretiske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Polsk ortografi og tegnsetting, orddannelse, syntaks og stilistikk. Studenter blir kjent med grammatiske regler og vil kunne omsette teorien i praksis.Ved få påmeldte studenter kan emnet bli omgjort til Leseemne eller avlyst.

Hva lærer du?

Den teoretiske bakgrunnen for at studenten skal kunne selv skrive og analysere polske tekster. Kjennskap til grammatiske regler og teoretiske arbeider om fagområdet. I tillegg vil studenten ha anledning til å teste sine kunnskaper ved å analysere polske tekster og gjennomføre praktiske øvelser om ortografi og tegnsetting, orddannelse, syntaks og stilistikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i POL1120 – Polsk språk: Setninger og tekster (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består at 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: tre skriftlige prøver som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. Faglærers veiledning og tilbakemeldig utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det legges opp til at emnet kan tas som delstudium i utlandet (sammen med to andre emner, POL2111 og POL2301) ved Erasmus-samarbeidsuniversiteter i Krakow eller Wroclaw.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POL2110/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/polsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk på Euram-programmet, studieretning Sentral- Europa- og Balkan-studier, fordypning i polsk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk/polsk