Dette emnet er nedlagt

POL1120 – Polsk språk: Setninger og tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innlæring av språklige fenomener og strukturer utover begynnernivå, innlæring av et utvidet polsk ordforråd. Det arbeides med et mindre utvalg av polske tekster fra perioden ca. 1945 til i dag. Erfaring med skriftlig fremstilling (på norsk) av spørsmål knyttet til autentiske polske tekster.

Hva lærer du?

Å arbeide selvstendig med mer kompliserte polske tekster og skrive (på norsk) om polsk historie og samfunn, språk og litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Det arbeides med et mindre pensum bestående av polske skjønnlitterære tekster og sakprosatekster fra samme periode. Noen tekster gjennomgås intensivt i timene, andre tekster leser studentene på egen hånd.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: to kvalifiseringsoppgaver må være godkjent før du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingssformen på emnet er en muntlig eksamen. Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og polsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Karakteren til muntlig eksamen kan ikke påklages.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmer med fordypning polsk språk, 100-gruppe.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk og polsk