Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Øvelse i polsk samtale, i å forstå polsk og i selv å tale polsk. Arbeide med noen vanlige skriftlige genrer, f.eks. CV, fullmakt, uformelt og formelt brev etc. Ved få påmeldte studenter kan emnet bli omgjort til Leseemne eller avlyst.

Hva lærer du?

Å skrive korte tekster på polsk innen noen av de vanligste genrene og bruke dem i hverdagssituasjoner ved å føre samtaler på polsk, f.eks. å forberede CV og jobbsøknad samt å kunne delta i et jobbintervju på polsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i POL1120 – Polsk språk: Setninger og tekster (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består at 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. Faglærers veiledning og tilbakemeldig utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: tre skriftlige prøver som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Det legges opp til at emnet kan tas som delstudium (sammen med to andre emner, POL2110 og POL2301) ved Erasmus-samarbeidsuniversiteter i Krakow eller Wroclaw.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen

Eksamensspråk

Norsk/polsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk på Euram-programmet, studieretning Sentral-Europa- og Balkan-studier, fordypning i polsk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk/polsk