Dette emnet er nedlagt

POL2302 – Eldre polske litterære tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det leses et utvalg sentrale, språklig og litterært vanskelige polske tekster i tiden fra renessansen, opplysmingstiden og romantikken. I tillegg leses et mindre utvalg av polske litteraturteoretiske arbeider

Hva lærer du?

Kjennskap til de sentrale verker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, POL1120 – Polsk språk: Setninger og tekster (nedlagt), POL1301 – Polske litterære tekster 1 (nedlagt), POL2301 – Polske litterære tekster 2 (nedlagt)

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i polsk språk og god erfaring med å lese særlig skjønnlitterære tekster på polsk. Innsyn i allmenne litteraturvitenskapelige problemstillinger.

Undervisning

To timer seminarundervisning i uken gjennom hele semesteret (14 uker).

En skriftlig kvalifiseringsoppgave skal leveres innen en gitt frist og godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Resultatet publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk