Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er basert på autentisk materiale på portugisisk hentet fra aviser, radio, musikk og portugisiskspråklig litteratur. Disse dokumentene skal hjelpe til å presentere et aktuelt tema hver uke og blir utgangspunktet for å analysere språkbruken og å jobbe med forskjellige oppgaver om forståelse, vokabular og diskusjon rundt temaet.

Emnet kan være et godt utgangspunkt for studenter som vil styrke sine grunnleggende portugisiskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Dette er ikke et nybegynnerkurs. Kurset krever forkunnskaper og forutsetter at studenten er i stand til å forstå autentiske portugisiske tekster og til å snakke om aktuelle temaer på portugisisk.

Hva lærer du?

På grunnlag av tekstmaterialet skal studenten etter endt kurs kunne reflektere over språket, forstå enklere talt og skrevet portugisisk og uttrykke seg klart, både muntlig og skriftlig. Emnet har altså både en innsiktskomponent og en ferdighetskomponent.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå I eller nivå II fra videregående skole POR0101 – Innføring i portugisisk (videreført) eller tilsvarende kunnskaper.
Det anbefales i tillegg å ha tatt emnene POR1101 – Portugisisk språk 1 og POR1102 – Portugisisk språk 2.

Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at studentene selv kan teste om de har de nødvendige kunnskapene som skal til for å følge undervisningen i dette emnet. Studentene bør oppnå 70 % riktige svar for å følge undervisningen.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer forelesning/seminar per uke i 14 uker. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal gi en kort muntlig presentasjon over et oppgitt emne må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensform er en skoleeksamen på 3 timer. Eksamen er todelt og tar utgangspunkt i en portugisisk tekst.

Del A består av spørsmål og andre oppgaver relatert til teksten for å vurdere kandidatens tekstforståelse og generelle språklige kompetanse i portugisisk.

Del B består av en egenkomposisjon på portugisisk (min. 250 ord) for å vurdere kandidatens skriftlige uttrykksevne.

Begge deler må være bestått for å bestå eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POR1100/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ettspråklig ordbok til eksamen. Anbefalte ordbøker: Ed. Melhoramentos; Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, eller en annen ettspråklig portugisisk ordbok uten grammatikkdel eller bøyningsmønstre.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig.

Eksamen

Uregelmessig.

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk