Dette emnet er nedlagt

RUS1120S – Grammatikk og oversettelse I (i St. Petersburg)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i russisk grammatikk, hovedsakelig fonetikk og morfologi, og skal sette studentene i stand til å oversette enklere tekster fra norsk til russisk.

Hva lærer du?

Grunnleggende kjennskap til russisk grammatikk. Studentene skal kunne oversette enklere tekster fra norsk til russisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

RUS1110 – Grunnkurs i russisk (nedlagt) eller russisk semesteremne etter gammel ordning.

Overlappende emner

RUS1120

Undervisning

Seks timer undervisning per uke. Undervisningen gis de to første ukene ved UiO (felles med RUS1120), dernest 12 uker ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Det kreves deltagelse på minimum 70 % av undervisningen.

Adgang til undervisning

Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 timer). Prøven består av en oversettelse og spørsmål i grammatikk. Både oversettelsen og grammatikkdelen må være bestått for å få bestått eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet tas i stedet for RUS1120 i emnegrupper hvor dette emnet inngår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt. Studenten må velge RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (nedlagt).

Undervisningsspråk

Norsk