Dette emnet er nedlagt

RUS1121S – Praktisk russisk og tekstlesing 1 (i St. Petersburg)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppøving i enklere samtaler på russisk med god uttale. Øvelse i å lese enklere tekster uten ordbok, samt autentiske tekster med ordbok.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne lese enklere uaksentuerte tekster med god uttale. De skal kunne lese enklere tekster uten ordbok, samt autentiske tekster med ordbok. De skal kunne føre enklere samtaler på russisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

RUS1110 – Grunnkurs i russisk (nedlagt) eller russisk semesteremne etter gammel ordning.

Undervisning

8 timer forelesninger og øvelser pr. uke, totalt 112 timer. Undervisningen gis ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Det forutsettes tilstedeværelse på minimum 50% av undervisningen.

Eksamen

Muntlig eksamen som avlegges ved UiO etter hjemkomst til Norge. Prøven består av lesning og oversettelse til norsk av en pensumtekst og samtale om teksten og allmenne emner på russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan tas i stedet for RUS1121 i emnegrupper hvor dette emnet inngår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt. Studentene må velge RUS1121 – Praktisk russisk og tekstlesning I (nedlagt).

Undervisningsspråk

Russisk