Dette emnet er nedlagt

RUS2140 – Russisk språkhistorie og fonologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emner innen russisk språkhistorie og russisk fonologi.

Hva lærer du?

Studiet gir grunnleggende kunnskaper i russisk språkhistorie og russisk fonologi og orddannelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

RUS2120 – Grammatikk og oversettelse II (nedlagt) eller russisk mellomfag.

Undervisning

Undervisningen går gjennom hele semesteret (14 uker) med fire timer undervisning per uke.

Det er obligatorisk oppmøte (70%).

Adgang til undervisning

Emnet krever undervisningsopptak.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 timer).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i en 80-gruppe i russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattes av RUS2150

Undervisningsspråk

Norsk og russisk.