SPA4390 – Masteroppgave i spanskspråklig litteratur

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid på 80–100 sider om et tema basert på den godkjente prosjektskissen din i IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk. Oppgaven skriver du på spansk.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet,

  • kan du formulere og avgrense en faglig problemstilling
  • kan du planlegge og fullføre et omfattende vitenskapelig arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere store mengder informasjon
  • kan du bruke relevante teorier og metoder og gjennomføre analyser på et høyt refleksjonsnivå
  • kan du presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte
  • kjenner du til forskningsetiske normer og kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • har du avanserte akademiske språkferdigheter på spansk
  • har du spesialisert kunnskap om et selvvalgt tema innen spanskspråklig litteratur, og om en selvvalgt problemstilling som er forankret i faglitteraturen på feltet

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning Spansk, portugisiskSpansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier (tar ikke opp nye studenter) eller Spanskspråklig litteratur (tar ikke opp nye studenter).

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet, men individuell veiledning.

Du og veilederen din fyller ut og signerer en veiledningsavtale, og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

 

Eksamen

Innlevering

Du leverer oppgaven mot slutten av siste semester av masterstudiet.

Innleveringsfrist er 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016, skal ha muntlig eksamen. Sensorene som vurderer masteroppgaven, vurderer også prestasjonen på den muntlige eksamenen. Den muntlige eksamenen varer i cirka 30 minutter. Den muntlige eksamenen er bare justerende. Du får én samlet karakter.

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Vurdering

Oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor.

Karakterbeskrivelse for masteroppgaver ved ILOS

Sensurveiledning

Forsinkelse

Lektorstudenter som er forsinket i studieløpet, må søke om et ekstra semester for å få plass på masteroppgaveemnet og for å kunne benytte veiledningstid som gjenstår. Du kan søke om et ekstra semester ved å fylle ut følgende nettskjema.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala A–F, der A er beste karakter og F er stryk.

Karakterbeskrivelse for SPA4390

Sensorveiledning for master med muntlig

Du finner karakteren i Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Du får også en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen per post etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Spansk