TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer teoretiske tilnærminger til litterær og allmennspråklig oversettelse, og gir en innføring i translatologisk forskning. Emnet setter oversettelsesrelasjonen mellom språklige ytringer inn i en teoretisk ramme. På grunnlag av studentenes og andres oversettelser i forskjellige genre diskuteres oversettelsesproblemer og -strategier.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • har du en reflektert lingvistisk og tekstanalytisk forståelse av oversettelse som språklig, tekstuelt og kulturelt fenomen,
  • kan du gjøre selvstendige oversettelser og stilistiske tekstanalyser, og
  • kan du evaluere norske oversettelser innenfor ulike genre, med spesiell vekt på språklig variasjon og meningsforskyvninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis som seminar: 2 timer i uken i 12 uker, til sammen 24 timer. Emnet forutsetter aktiv deltakelse med innlevering av oversettelser og muntlige presentasjoner.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er en mappe bestående av tre oppgaver med like stor uttelling: en oversettelse, et essay om meningsfellesskap og en oppgave om språklige trekk og strateger i norsk oversettelse. Studentene får faste datoer for førsteinnlevering, med evaluering underveis.

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Etter høst 2019 tilbys emnet uregelmessig.

Eksamen

Vår 2021

Etter høst 2019 tilbys emnet uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk