Dette emnet er nedlagt

TYSK2304 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et tyskspråklig forfatterskap. Hvilket forfatterskap som behandles/studeres vil variere. Pensum består av et representativt utvalg tekster av forfatteren samt sekundærlitteratur og teoretiske fremstillinger. Temabeskrivelse og pensum finnes på semestersiden.

 

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du:

  • styrket dine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium
  • fått omfattende trening i å fortolke tekster, både skriftlig og muntlig
  • styrket din evne til å drøfte grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger i lys av tekster fra ett bestemt forfatterskap
  • lært å drøfte betydningen av biografiske elementer og kontekst i et tekststudium
  • styrket dine ferdigheter i å analysere en forfatters litterære utvikling og å se den i sammenheng med tysk og europeisk litteraturhistorie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ett av følgende emner: TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945, TYSK1301 – Tysk litteratur fra barokk til realisme (1600-1850) (nedlagt), TYSK1302 – Tysk litteratur fra realisme til 1945 (nedlagt), TYSK1303 – Tysk litteratur etter 1945 (nedlagt) eller tilsvarende.

Studenter som ikke går på EURAM, studieretning tysk, men som ønsker å ta emnet våren 2015, kontakter studiekonsulenten.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarer, to timer i uken i 14 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker. Det er obligatorisk å møte til 11 av 14 seminarer. Ytterligere fravær må dokumenteres til eksamenskonsulenten.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du få gjennomføre og få godkjent en av følgende tre aktiviteter:

  • En individuell skriftlig oppgave på omkring fem sider
  • En skriftlig oppgave på omkring 8 sider i samarbeid med en annen student.
  • Et muntlig opplegg til diskusjon på omkring femten minutter sammen med en annen student.

  Les mer om obligatoriske aktiviteter.

Du følger samme undervisning som studentene som tar 4000-versjonen av emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven må være et annet enn for kvalifiseringsoppgaven og bestemmes i samråd med faglærer.  Tema for semesteroppgaven er knyttet til emnets semesterspesifikke tema. Semesteroppgaven kan derfor ikke leveres i et senere semester.

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". Mer eksamensinnlevering i Fronter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Dansk/norsk og tysk