Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du anledning til å fordype deg i et tema innenfor tysk historie, politikk, økonomi, samfunn eller kultur. I løpet av semesteret skriver du en oppgave om et tema som er valgt i samråd med faglærer, som også er veileder for oppgaven.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • øvet opp evnen til å velge ut, avgrense og problematisere det temaet du har valgt.
  • gi en strukturert framstilling av sakskomplekset i tråd med vitenskapelige metoder.
  • forbedret dine språklige ferdigheter slik at du kan uttrykke deg variert og presist på tysk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet gis til bachelor-studenter i tysk og avlegges i 6. semester av bachelorgraden.

Ta kontakt med studiekonsulent for tysk for oppmelding til dette emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør avlegges i 6. semester av bachelorstudiet og studenten bør derfor ha avlagt 70 studiepoeng i tysk med fordypning i litteratur og områdestudier.

Undervisning

Leseemne. Det gis ikke ordinær undervisning. Studentene leser selvstendig og får veiledning av faglærer om valg av tema og utvalg av pensumlitteratur.

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave på omkring 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi og skal leveres i Fronter innen angitt frist. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". Mer eksamensinnlevering i Fronter.

Oppgaven vurderes både innholdsmessig og språklig. I vurderingen legges det vekt på ditt kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt dine språklige ferdigheter. Oppgaven skrives på tysk og pensumlitteraturen skal i all hovedsak være på tysk. Valg av annen fremmedspråklig eller norsk litteratur må være godt begrunnet og begrenses til maksimum 10%. Sitatene må oversettes til tysk.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Ta kontakt med studiekonsulent for tysk for oppmelding til dette emnet.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Tysk