TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 30-50 sider om et tema basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven skrives på tysk.

Temaet kan knyttes til generelle problemstillinger innen tysk språk, kultur og litteratur eller til læring og undervisning i tysk som fremmedspråk og forhold som gjelder tysk i skolen. Så langt det er forenlig med studentens interesser, bør oppgavens emne utgå fra et av de seminarene som tilbys i løpet av masterstudiet.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten på teoretisk og metodisk sikker basis tilegne seg dyp innsikt i det emnet som han/hun har valgt for oppgaven. Arbeidet med masteroppgaven gir studentene en oppøving av analytisk evne og ferdighet i å trekke ut relevante opplysninger fra en omfattende kunnskapsmengde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forutsetter opptak til masterspesialisering i tysk på Lektorprogrammet eller Lektor- og adjunktprogrammet.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet. Etter at du har signert veiledningskontrakt med en veileder, får du individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten for tysk. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

UiO har etiske retningslinjer for veiledere av masteroppgaver.

Eksamen

Innlevering

Oppgaven leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet.

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Vurdering

Oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor.

Karakterbeskrivelse for masteroppgaver ved ILOS

Sensurveiledning (med informasjon om hva som vektlegges i karaktersettingen)

Forsinkelse

Lektorstudenter som er forsinket i studieløpet må søke om et ekstra semester for å få plass på masteroppgaveemnet og for å kunne benytte veiledningstid som gjenstår. Du kan søke om et ekstra semester ved å fylle ut følgende nettskjema.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Forsinkelse

Lektorstudenter som er forsinket i studieløpet må søke om et ekstra semester for å få plass på masteroppgaveemnet og for å kunne benytte veiledningstid som gjenstår. Du kan søke om et ekstra semester ved å fylle ut følgende nettskjema.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst