TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer. Emnet kan knyttes til generelle problemstillinger innen tysk språk, kultur og litteratur eller til læring og undervisning i tysk som fremmedspråk og forhold som gjelder tysk i skolen. Så langt det er forenlig med studentens interesser, bør oppgavens emne utgå fra et av de seminarene som tilbys i løpet av masterstudiet.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten på teoretisk og metodisk sikker basis tilegne seg dyp innsikt i det emnet som han/hun har valgt for oppgaven. Arbeidet med masteroppgaven gir studentene en oppøving av analytisk evne og ferdighet i å trekke ut relevante opplysninger fra en omfattende kunnskapsmengde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterspesialisering i tysk på lektor- og adjunktprogrammet. Studentene søker masterspesialisering i faget.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. "Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet" finner du her

Veiledningsavtalen fylles ut i 3 eksemplarer og leveres til studiekonsulenten. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

I den nasjonale oversikten finner du blant annet en samlet fremstilling av kompetanseområdene til veiledere i tysk språk, litteratur og områdekunnskap ved ILOS.

Eksamen

Oppgaven leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet.

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.
(Instituttet har også to andre frister: 15. september/15. februar.)

For mer informasjon om levering av oppgaven, les her:

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Hvis du ikke får levert oppgaven i tide, må du søke om et ekstra semester. Søknaden rettes til UV-fakultetet. Søknadsskjema finner du her:

http://www.uv.uio.no/studier/admin/masteroppgave/permisjon/

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst