Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formidling av nyhetsstoff fra inn- og utland er en av de viktigste oppgavene til moderne medier, og slikt stoff utgjør en vesenlig andel av innholdet både i aviser, radio og fjernsyn.

Formålet med dette emnet er å gi en oversikt over ulike analysestrategier i studiet av nyhetsjournalistikk. Emnet tar opp:

  • nyhetsverdier og nyhetssjangrer
  • komparative analyser av forskjeller og likheter mellom nyhetstilbudet og stoffmiksen i ulike medier
  • analyser av ulike nyhetsområder som for eksempel politikk, kriminalsaker, kultur og utenriksnyheter
  • kildekritisk vurdering av nyhetsstoff

Metodisk favner emnet både over kvantitative og kvalitative analyseformer.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i ulike analysestrategier som kan anvendes i studiet av nyhetsstoff i mediene, og i hvilke spørsmål knyttet til medienes nyhetsstoff de ulike metodene kan besvare.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til samfunnsvitenskapelig og humanistiske teorier og metoder.

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og gjennomgang av praktiske analyseeksempler. Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentene i undervisningen.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk