Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet undervises ikke våren 2011

Kjønn er en viktig variabel i konstruksjon og forståelse av ulike medietekster. Emnet gir en innføring i sentrale kjønnsteoretiske perspektiver slik disse kommer til uttrykk innenfor medieforskningsfeltet, med fokus på film, fjernsyn og digitale medier. Klassiske og nye teoritekster vil bli gjennomgått og anvendt i forhold til konkrete eksempler.

Hva lærer du?

Studentene skal bli kjent med noen av de viktigste retningene innenfor feministisk medieforskning og tilegne seg kjennskap til ulike måter å analysere medietekster i et kjønnsteoretisk perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet vil bli fullt. Studenter med emnet i sitt anbefalte studieløp vil komme først i køen hvis de søker i første opptaksrunde.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Fordel med kjennskap til feministisk teori og grunnemner i medievitenskap

Undervisning

Undervisningen i emnet består av forelesninger og seminarer.

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave over et oppgitt emne. Omfanget på oppgaven er inntil 10 normalsider (2300 tegn uten mellomrom).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen kan leveres på norsk, engelsk, dansk og svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Vår 2007

Vår 2006

Høst 2004

Eksamen

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Vår 2007

Vår 2006

Høst 2004

Undervisningsspråk

Norsk