Dette emnet er nedlagt

MEVIT4080 – Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skrives til slutt i studiet, og den skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering.

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer i medievitenskap. Det er rom for å behandle empiriske, så vel som rent teoretiske eller normative spørsmål.

Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Studentene er selv ansvarlige for valg av tema for oppgaven, undersøkelsesopplegg og gjennomføring.

Ta kontakt med studiekonsulent eller undervisningsleder ved IMK, som vil henvise deg videre til en faglærer for råd om temavalg og informasjon om mulig tilknytning til forskningsprosjekter.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi innsikt i medievitenskapelige problemstillinger og arbeidsmåter. I og med at det er begrenset tid til disposisjon for arbeidet, vil en del av utfordringen være å dimensjonere masteroppgaveprosjektet på riktig måte, arbeide systematisk og utnytte tiden godt.

Studentene skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning, få innsikt i teori og forskningsmetoder, og skaffe seg en forskningsbasert fordypning som skal dyktiggjøre dem for arbeid i skolen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kun studenter med opptak på Lektorprogrammet (master - 5 år) kan melde seg til dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ex.phil og ex.paed, godkjent emnegruppe på 80 studiepoeng, godkjent emnegruppe på 60 studiepoeng og PPU.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidet med masteroppgaven bygger på kunnskaper studentene har opparbeidet seg gjennom bachelorstudiene.

Undervisning

Det gis i hovedsak individuell veiledning (ev. gruppeveiledning). Se også retningslinjer for veiledning av masteroppgaver. Veiledning underveis er obligatorisk.

Søknad om opprettelse av veileder sendes til IMK sammen med en prosjektbeskrivelse på 2-5 sider, som vurderes av IMK og LAP-programmet.

Eksamen

Masteroppgaven er et skriftlig arbeide som leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet. Masteroppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med intern og ekstern sensor.

En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

Prosedyrer for levering av masteroppgaver ved IMK

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Husk å fylle ut Obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

Tips og råd om trykking av masteroppgave fra reprosenteret

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk