Dette emnet er nedlagt

MEVIT4114 – Forbrukeren i informasjonssamfunnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp teorier om forbruk og forbrukerkultur som bakgrunn for analyse av forbruk og markedsføring av, i, og gjennom digitale medier.

Emnet tar opp a) sentrale sosiologiske teorier om forbruk og forbrukersamfunn (Benjamin, Simmel, Veblen, Baudrillard, Ritzer, Bauman), og videre b) de sentrale utfordringene som forbrukeren står overfor i informasjonssamfunnet.

Av konkrete utfordringer og temaer vil emnet særlig konsentrere seg om spørsmål knyttet til a) retten til å dra nytte av variasjon og innovasjon mht. nettbaserte tjenester, b) retten til personvern og problemer med elektroniske spor, og c) retten til interoperabilitet (overføringsmulighet mellom medier og tjenester) og åpne tjenester.

Hva lærer du?

I emnet tilegner man seg innsikt i sentral sosiologisk teori om moderne forbruk, og videre god kjennskap til konkrete spørsmål og problemer som oppstår i digitalt forbruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er bare åpent for studenter med opptak på masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i medievitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger samt diskusjon av enkeltcase.

10 studiepoengsemner tilsvarer sju ukers fulltidsstudium og studentene forventes å jobbe i kollokviegrupper og på egenhånd i tillegg til undervisningen.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Høst 2009

Eksamen

Vår 2011

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk