MEVIT4425 – Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer offentlighetsbegrepet empirisk og teoretisk. Emnet vil ta opp sentrale begivenheter i nyere norsk offentlighetshistorie, (ca. 1850-2017) der særlig forhold mellom privat og offentlig, mellom kultur og politikk, og mellom budskap og medietyper, står sentralt. Noen stikkord er offentlighetens rolle i: politiske kriser, berømmelse, verdikonflikter, politiske beslutningsprosesser, fornuftsbasert debatt. Emnet kommer noe inn på digitale offentligheter og globalisering av norsk offentlighet. Et tema er også hva som er særegent for den norske offentligheten.

Teoretisk vil emnet presentere ulike bidrag til forståelse av begrepet offentlighet. I emnet presenteres primærtekster fra sentrale bidragsytere til offentlighetsteorien, som skal diskuteres og kritiseres i forelesninger og seminarer.

Hva lærer du?

Studentene vil:

  • tilegne seg en teoretisk og kritisk forståelse av hva som ligger i betegnelser som: offentlig debatt, offentlig konflikt, folkemening, alminnelig rettsfølelse, osv., iberegnet hva ”offentlighetshistorie” betyr.
  • bli kjent med sentrale offentlige begivenheter og hendelser i norsk offentlighetshistorie fra ca. 1900 til i dag med vekt på medienes betydning.
  • kunne vurdere ulike teoretiske perspektiver på offentlighet i et reflekterende og kritisk lys.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Emnet undervises i form av forelesninger og seminarundervisning. Det forventes aktiv deltakelse i seminarene.

Dette emnet har en kvalifiseringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne stille til eksamen i emnet.

Det er ditt ansvar å overholde frister for obligatoriske aktiviteter. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK. Husk at fraværet må dokumenteres innen tre dager fra den aktuelle datoen for innleveringen. Sykemeldingen sendes i posten eller leveres personlig til studieseksjonen (vennligst ikke send den på epost). 

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk