MUS2730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av satslære 3A, og det arbeides her videre med musikk skrevet for mange stemmer (symfoniorkester, storband og korps etc.). Studentene gis større frihet med tanke på hvilke stilarter de vil fokusere på. Studenter på klassiske grupper kan få eksamensbesvarelsen (med karakteren C eller bedre) spilt gjennom av Kringkastingsorkesteret, så lenge dette lar seg gjennomføre praktisk.

Hva lærer du?

Studentene skal videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i instrumentasjon og arrangering for mange stemmer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2710 – Satslære 3A eller to av emnene MUS2200, MUS2720 og MUS2740.

Undervisning

Undervisningen består av én dobbelttime gruppeundervisning i uken i 12 uker. Studenter som har hatt grupper med fokus på ”klassisk” musikk på MUS2710 fortsetter i disse gruppene, og de som har hatt grupper med fokus på ”rytmisk” musikk fortsetter i disse. Det forutsettes minst 80 prosent fremmøte. To kvalifiseringsoppgaver må være levert inn til gitte frister og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager bestående av et arrangement på minst 100 takter for et større ensemble (mer enn 10 stemmer).

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk