MUS4501 – Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er en fordypning i musikkvitenskap hvor det tematiske innholdet vil være knyttet tiil aktuell musikkvitenskapelig forskning. Innholdet vil variere fra semester til semester og gi rom for fordypning i løpende forskningstemaer som det arbeides med ved instituttet. Emnet vil kunne tilbys på norsk eller engelsk. Emnetittel høsten 2014 er:

Listening to the twentieth Century and beyond

Innhold og undervisning høsten 2014 

Høsten 2014 vil emnet bli tilbudt på engelsk med tittelen Listening to the Twentieth Century and Beyond. Se semesterside og fullstendig beskrivelse her.

Hva lærer du?

Studentene vil få

  • fordypning innenfor aktuelle tema i musikkfeltet og musikkforskningen
  • innsikt i hvordan musikkvitenskaplig forskning frembringer ny kunnskap
  • utvikle ferdigheter i å presentere et faglig innhold skriftlig og muntlig

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Undervisningen er delt i forelesninger og seminarer, med 8 dobbelttimer forelesninger, 8 enkelttimer seminar og to individuelle veiledningstimer på inntil 30 minutter. Undervisningen er obligatorisk. Utkast(abstract) til prøveforelesning skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen i form av en prøveforelesning på 20 minutter. Forelesningen må være basert på tidligere innlevert, godkjent utkast/abstract. Gjennom prøveforelesningen skal kandidaten vise evne til å formidle faglig stoff på en oversiktelig og klar måte. Kandidaten kan forutsette at pensum i emnet er kjent for tilhørerne. Både fremføringsformen og faglig innhold blir vurdert av kommisjonen, men det faglige veier tyngst for karaktersettingen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst 2017
Eksamen
Høst 2017
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)