Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innsikt i utvalgte emner innen farmasøytisk mikrobiologi, hvor det molekylærbiologiske aspektet og interaksjon mellom infeksiøst agents og vertscelle, interaksjon mellom infeksiøst agents og antimikrobielle midler og nye genteknologiske antimikrobielle midler blir belyst. Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med produksjon og kontroll av vaksiner.

Hva lærer du?

Innsikt i bakteriell patogenese, virulensfaktorer, virulensmekanismer og vertparasitt interaksjoner.
Kunnskap om struktur og virulens av utvalgte patogene bakterier og virus. Forståelse av antibaktrielle og antivirale midlers virkning. Kjennskap til de genetiske faktorer som bestemmer mikroorganismenes resistens og virulens. Grunnleggende forståelse av cellebiologiske prosesser og molekylære mekanismer i infeksjonsbiologi.

For Ph.D-studentene blir deler av pensum dekket gjennom review- og originalartikler på en slik måte at ferdigheter i kritisk vurdering av forskningsarbeid blir oppøvd. Det kreves inngående kjennskap til originalartikler som presenteres for de andre studentene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og kollokvier og eventuelt praktisk kurs.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Karakterene bestått tilsvarer karakteren B eller bedre ved tilsvarende masteremne.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Emnet er under nedleggelse høsten 2016 og erstattes delvis av FRM-MBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi.

Undervisningsspråk

Norsk