FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innsikt i utvalgte emner innen farmasøytisk mikrobiologi, hvor det molekylærbiologiske aspektet og interaksjon mellom infeksiøst agents og vertscelle, interaksjon mellom infeksiøst agents og antimikrobielle midler blir belyst. Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med kontroll av vaksiner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

  • Innsikt i bakteriell patogenese, virulensfaktorer, virulensmekanismer og vert-parasitt interaksjoner.
  • Kunnskap om struktur og virulens av utvalgte patogene bakterier og virus.
  • Forståelse av antibakterielle og antivirale midlers virkning.
  • Kjennskap til de genetiske faktorer som bestemmer mikroorganismenes resistens og virulens.
  • Grunnleggende forståelse av cellebiologiske prosesser og molekylære mekanismer i infeksjonsbiologi.
  • Ferdigheter i kritisk vurdering av forskningsarbeid oppøvd gjennom deler av pensum bestående av review- og originalartikler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er primært for studenter som har godkjent studieplan til 2.avdeling i det 5-årige masterstudiet i farmasi eller studierett til det 2-årige masterstudiet i biovitenskap ved UiO.

Farmasistudenter må kontakte studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt for å bli meldt opp til undervisning og eksamen.

Andre kan søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt.

Undervisning

  • 25 forelesninger inkludert kurs om vaksiner ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
  • 1 obligatorisk oppgave som ender med at studentene i grupper lager en poster hver som presenteres for de andre og som evalueres av faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Adgang til eksamen forutsetter godkjent obligatorisk oppgave.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)