Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innsikt i utvalgte emner innen farmasøytisk mikrobiologi, hvor det molekylærbiologiske aspektet og interaksjon mellom infeksiøst agents og vertscelle, interaksjon mellom infeksiøst agents og antimikrobielle midler og nye genteknologiske antimikrobielle midler blir belyst. Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med produksjon og kontroll av vaksiner.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Innsikt i bakteriell patogenese, virulensfaktorer, virulensmekanismer og vert-parasitt interaksjoner.
Kunnskap om struktur og virulens av utvalgte patogene bakterier og virus.
Forståelse av antibakterielle og antivirale midlers virkning. Kjennskap til de genetiske faktorer som bestemmer mikroorganismenes resistens og virulens.
Grunnleggende forståelse av cellebiologiske prosesser og molekylære mekanismer i infeksjonsbiologi.

Ferdighetsmål:
Deler av emnet blir dekket gjennom review- og originalartikler på en slik måte at ferdigheter i kritisk vurdering av forskningsarbeid blir oppøvd.

Holdningsmål:
Utvikling av interesse og nysgjerrighet for fagområdet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og kollokvier og eventuelt praktisk kurs.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er under nedleggelse høsten 2016 og erstattes delvis av FRM-MBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi.

Undervisningsspråk

Norsk