Dette emnet er nedlagt

FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innsikt i utvalgte emner innen farmasøytisk mikrobiologi, hvor det molekylærbiologiske aspektet og interaksjon mellom infeksiøst agents og vertscelle, interaksjon mellom infeksiøst agents og antimikrobielle midler blir belyst. Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med kontroll av vaksiner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

  • Innsikt i bakteriell patogenese, virulensfaktorer, virulensmekanismer og vertparasitt interaksjoner.
  • Kunnskap om struktur og virulens av utvalgte patogene bakterier og virus.
  • Forståelse av antibaktrielle og antivirale midlers virkning.
  • Kjennskap til de genetiske faktorer som bestemmer mikroorganismenes resistens og virulens.
  • Grunnleggende forståelse av cellebiologiske prosesser og molekylære mekanismer i infeksjonsbiologi.
  • Ferdigheter i kritisk vurdering av forskningsarbeid oppøvd gjennom deler av pensum bestående av review- og originalartikler. 
  • Inngående kjennskap til en originalartikkel som presenteres for de andre studentene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Ph.d.-kandidater ved Farmasøytisk institutt må kontakte studieadministrasjonen ved instituttet for oppmelding til undervisning og eksamen.

Undervisning

  • 25 forelesninger inkludert kurs om vaksiner ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
  • 1 obligatorisk oppgave som ender med at studentene i grupper lager en poster hver som presenteres for de andre og som evalueres av faglærer.
  • Ph.d.-kandidater må holde ”journal club” og presentere en originalartikkel hver for de andre studentene (obligatorisk).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Godkjent obligatorisk oppgave, ”journal club” og presentasjon av en originalartikkel for de andre studentene er en forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet avholdes ikke lenger.

Eksamen

Hver høst

Emnet avholdes ikke lenger.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)