Lenker til Matlab og Python "komme-i-gang-med" - ressurser

Takket være velvilje og hjelp fra Tom Lindstrøm og medarbeidere, gjengir vi noen lenker her til ressurser som kan være til nytte også i FYS2130. Dersom du kjenner til andre ressurser som er nyere og/eller bedre enn de som er nevnt her, er det kjempefint om du tipser kursansvarlig om dette (A.I.V).


Matlab start
MATLAB for MAT 1110, revidert 2010 (Klara Hveberg, Tom Lindstrøm, og Øyvind Ryan). 115 sider.

Matlab-tutorial for studenter (laget av MathWorks selv, tilgjengelig inntil videre)

Python start
Python for MAT 1110, revidert 2010 (Klara Hveberg, Tom Lindstrøm, og Øyvind Ryan). 109 sider.

Diverse
Andre MATLAB-ressurser angitt på en MAT1110-side (fra våren 2009).

LaTeX-tutorial
I tilfelle du ønsker å bruke LaTeX ved levering av obliger og/eller prosjektoppgave.

LaTeX-tips
fra MAT1110-sidene våren 2010.