FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i forskjellige typer vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, og hvordan stråledoser fra slike typer stråling kan beregnes og måles (dosimetri). Videre diskuteres virkningen av stråling på relevante stoffer, f.eks. vann og biologisk viktige molekyler. Denne kunnskapen vil være en basis for forståelsen av den biologiske virkningen av ioniserende stråling, samt for spesielle måleprinsipper. Det blir gitt en oversikt over radioaktive og ikke-radioaktive strålingskilder. Bruken av slike strålingskilder i diagnostikk, forskning, kreftbehandling og industri belyses. Strålevernsprinsipper for eksterne og interne strålekilder vil bli gjennomgått, med utgangspunkt i kunnskapen om strålingens virkning på mennesker.

Hva lærer du?

Studenten skal få en forståelse av primære- og sekundære virkninger av ioniserende stråling, og hvordan stråledoser kan beregnes og måles. Forståelsen av strålevernsprinsipper, deres opprinnelse og anvendelser, vil gi studenten et verktøy for å evaluere eventuelle farer forbundet med bruk av ioniserende stråling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS3710 – Biofysikk og medisinsk fysikk (nedlagt) eller KJM4900.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot KJ-FY370 og 5 studiepoengs overlapp mot FYS398.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3-4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke. I tillegg inngår obligatorisk laboratoriearbeid og oppgaveløsning.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen kan du lese på våre eksamenssider.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)