FYS4711 – Stråling og dosimetri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i forskjellige typer vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, og hvordan stråledoser fra slike typer stråling kan beregnes og måles ved dosimetri. Det blir gitt en oversikt over radioaktive og ikke-radioaktive strålingskilder. Denne kunnskapen vil være en basis for forståelsen av den biologiske virkningen av ioniserende stråling og anvendelser innen diagnostikk og behandling.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om ioniserende stråling slik som gammastråling, akselererte ladde partikler og nøytroner
  • kan du gjøre rede for de forskjellige vekselvirkningsmekanismer mellom ioniserende stråling og materie
  • har du kunnskap om forskjellige prinsipper for akselerasjon av ladde partikler til bruk innen diagnostikk og terapi
  • kan du gjøre rede for hvordan stråledoser kan beregnes
  • har du kunnskap om forskjellige prinsipper for måling av stråledoser
  • kan du gjøre rede for radioaktive henfallsprosesser
  • ser du bruken av ioniserende stråling, med fordeler og ulemper, i et samfunnsperspektiv

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det kan være en fordel med kunnskaper i fysikk tilsvarende:

Overlappende emner

Undervisning

2 dobbelttimer per uke med forelesninger og regneøvelser.

Emnet har følgende obligatoriske øvelser:

  • 1 laboratorieøvelse med innlevering.
  • 1 simuleringsøvelse med innlevering.

De obligatoriske oppgavene må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner​: FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri (videreført), FYS-KJM9710 – Radiation and radiation dosimetry (videreført), FYS9711 – Stråling og dosimetri

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 07:11:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)