Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i forskjellige typer vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, og hvordan stråledoser fra slike typer stråling kan beregnes og måles ved dosimetri. Det blir gitt en oversikt over radioaktive og ikke-radioaktive strålingskilder. Denne kunnskapen vil være en basis for forståelsen av den biologiske virkningen av ioniserende stråling og anvendelser innen diagnostikk og behandling.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet:

  • har du kunnskap om ioniserende stråling slik som gammastråling, akselererte ladde partikler og nøytroner
  • kan du gjøre rede for de forskjellige vekselvirkningsmekanismer mellom ioniserende stråling og materie
  • har du kunnskap om forskjellige prinsipper for akselerasjon av ladde partikler til bruk innen diagnostikk og terapi
  • kan du gjøre rede for hvordan stråledoser kan beregnes
  • har du kunnskap om forskjellige prinsipper for måling av stråledoser
  • kan du gjøre rede for radioaktive henfallsprosesser
  • ser du bruken av ioniserende stråling, med fordeler og ulemper, i et samfunnsperspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være en fordel med kunnskaper i fysikk tilsvarende:

Overlappende emner

Undervisning

2 dobbelttimer per uke med forelesninger og regneøvelser.

Emnet har følgende obligatoriske elementer:

  • 1  laboratorieøvelse med innlevering.
  • 1 simuleringsøvelse med innlevering.

De obligatoriske innleveringene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen (1 time) utgjør 100% av karakteren.

De obligatoriske innleveringene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Eksamensforsøk i følgende emner teller som eksamensforsøk i FYS4711 – Stråling og dosimetri:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)