Dette emnet er nedlagt

FYS4120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Analytisk mekanikk, Lagranges- og Hamiltons ligninger, spesiell relativitetsteori og elektromagnetisme.

Hva lærer du?

Studenten skal få innsikt og ferdighet i de grunnleggende klassiske teorier, analytisk mekanikk, Maxwells elektromagnetisme, samt spesiell relativitetsteori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Fullt overlapp mot FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk, samt det gamle emnet FYS202 (som undervises for siste gang våren 2003).

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Eksamen

Skriftlig innleveringsoppgave som vil telle ca. 30% av samlet karakter (primo april). Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) med ca. 70 % vekting (primo juni). Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Denne versjonen av emnet gikk for siste gang våren 2007. FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk vil videreføres. Se også MN-fakultetets informasjonsside om videreføring av tidligere "klonede" emner.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)