Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Komplekse funksjoner, kompleks integrasjon, residyteoremet.Lineære-, ordinære- og partielle differensialligninger av 2.orden. Fourier-rekker. Laplace- og Fouriertransformasjoner. Greens-funksjoner. Tensoranalyse. Introduksjon til gruppeteori med representasjoner.

Hva lærer du?

Studentene skal få en grunnleggende forståelse og gode regneferdigheter innen de områdene av matematikken som er spesielt viktige for fysiske fag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Fullt overlapp mot FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk, samt det gamle emnet FYS211 (som undervises for siste gang høsten 2003).

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ inntil 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier). To obligatoriske regneoppgaver inngår, og disse må være bestått for å få adgang til å avlegge eksamen.

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av en innleveringsoppgave som teller ca. 30% av samlet karakter. Noen studenter kan bli tatt ut til en muntlig presentasjon av den skriftlige besvarelsen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller ca. 70% av samlet karakter. Bokstavkarakterer.

Tillatte hjelpemidler: To A4 ark med egne notater. Godkjent kalkulator. Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling".

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Denne versjonen av emnet gikk for siste gang våren 2007. FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk vil videreføres. Se også MN-fakultetets informasjonsside om videreføring av tidligere "klonede" emner.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)