Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ei innføring i kartografi, fjernanalyse (flybilde) og geografisk informasjonsbehandling. Det vert lagt vekt på praktiske øvingar i m.a. flybildetolkning, geomorfologisk- og geologisk temakartlegging og ressurskartlegging.

Kva lærer du?

Grunnleggande prinsipp i kartografi og koordinatsystem som grunnlag for geografisk informasjons- behandling. Bearbeiing av geografiske data digitalt, inkl. enkle analyser. Dei viktigaste fjernanalyseteknikkar for ressurskartlegging. Grunnlag til å kunne tolke geologiske og geomorfologiske kart.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekkje spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og ein av desse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskingslære (1+2)

Dei spesielle opptakskrava kan òg dekkjast med fag frå vidaregåande opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måtar.

Overlappande emne

Undervisning

Emnet vil vere ei blanding av forelesingar og øvingar i PC-stue. 2 obligatoriske oppgåver.

Eksamen

Skriftleg prosjektoppgåve (ca 20%). Avsluttende skriftleg eksamen (3 timar) (ca 80%). Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Anna

Tilsynssensor for dette emnet er professor Cecilie Rolstad,
Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Kvar haust

Emnet ble undervist siste gang Høsten 2009.

Eksamen

Kvar haust

Undervisningsspråk

Norsk