GEO4511 – Anvendelse av fjernanalyse og terrengmodeller (DEM) i geohazard

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på analyse, klassifikasjon og anvendelser av digitale høydemodell i kombinasjon av fjernanalysedata på miljørelaterte temaer som landform fordeling, naturkatastrofer og andre prosesser. Emnet gir spesialiserte forelesinger og øvelser innenfor område.

Hva lærer du?

Du får innsikt i avansert bruk av terrengmodeller og fjernanalysedata i geofaglig forskning og utredning, med vekt på geohazard.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i geofaglig eller informasjonsvitenskapelig studieprogram, og grunnleggende kunnskaper om behandling av geografisk informasjon

Overlappende emner

100% med GEO4510

Undervisning

Forelesinger og øvinger

Eksamen

2 prosjektrapporter (ca. 40%) og 3 timers avsluttende skriftlig eksamen (ca. 60%), bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Tilsynssensor for dette emnet er professor Cecilie Rolstad,
Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Engelsk