Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

BIO1110 ble undervist for siste gang høsten 2005. Det er nå erstattet av BIO1200. BIO1200 er imidlertid et mer omfattende emne enn BIO1110, da det går over hele året og også dekker BIO1100.

Emnet gir en oversikt over mykologi og zoologi med vekt på sopp/lav, terrestre/ limniske invertebrater, og vertebrater. Artenes/gruppenes klassifikasjon, biologi, utbredelse og økologi er sentrale tema.

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om viktige arter og grupper i norsk natur, deres evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til miljøet. De vil også oppnå fortrolighet med identifikasjon ved hjelp av egnet bestemmelses-litteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1100 – Biologisk mangfold 1 (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med BIO110B, BIO101, BZ200 og BB200.

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, laboratorieøvelser, og obligatorisk feltkurs (6 dager på Tomb og 4 dager på Finse, inkl. reisedager). Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Feltkurset 2004 starter 7. august. Kostnader ved feltkurs: Kr. 1350,-. Avgiften må være betalt før kurset starter.

Eksamen

To skriftlige deleksamener, hver på 3 timer. Det vil bli avholdt en midttermineksamen som omfatter feltkurs- og mykologidelene. Den avsluttende eksamen omfatter først og fremst de to zoologiske delene, men det kan bli gitt spørsmål fra hele kurset. Hver eksamen teller ca. 50 %. Helhetsvurdering. Hjelpemidler ved eksamen: Eventuelt felthåndbøker.

Bokstavkarakterer.

Annet

Studentene må betale egenandel for å delta på feltkurs.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervist for siste gang høst 2005

Undervisningsspråk

Norsk