Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir videregående kunnskap i plantefysiologi. Undervisningen legger hovedvekten på transportmekanismene for vann, ioner og assimilater, stoff- og energiomsetning, sekundær metabolismen, vekst og utvikling og samspillet mellom planter og miljø.

Hva lærer du?

Å gi studentene innsikt i grønne planters metabolisme, fysiologi og struktur, samt forståelse av samvirket planter og ytre miljøfaktorer og styringen av vekst og utvikling hos planter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9070. Ta kontakt med studieseksjonen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO9070 – Plantefysiologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppeundervisning/kollokvier og obligatorisk laboratorieundervisning.

Eksamen

Laboratoriejournaler må være godkjent for adgang til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, teller 100%) med bokstavkarakter.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester
til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.
For nærmere opplysninger, se http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2012.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Annethvert høstsemester. Neste gang høst 2009.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)