Dette emnet er nedlagt

BIO4170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil fokusere på viktige emner innen mikrobiell evolusjonsbiologi, spesielt genom-evolusjon. Kurset vil inkludere både bakterier og mikroeukaryote organismer. Implementeringen av nye DNA-analysemetoder innen genomanalyser vil bli vektlagt, herunder bioinformatiske analyser an genomdata. Kurset vil bestå av litteraturkollokvier som vil finne sted annenhver uke gjennom semesteret, hvor studentene presenterer og diskuterer nylig publiserte og viktige arbeider innen feltet.Studentene vil ha en muntlig presentasjon samt en skriftlig innlevering.

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om ny forskning innen feltene miktobiell evolusjonsbiologi og genomevolusjon. Nye metoder innen genomanalyser vil bli vektlagt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (nedlagt)

Undervisning

Kollokvier. Studentene skal selv gi en presentasjon i løpet av semesteret og levere en prosjektoppgave. Begge må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100%. Presentasjon og prosjektoppgave må være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2012.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)