Dette emnet er nedlagt

BIO9170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil fokusere på viktige emner innen mikrobiell evolusjonsbiologi, spesielt genom-evolusjon. Emnet vil inkludere både bakterier og mikroeukaryote organismer. Implementeringen av nye DNA-analysemetoder innen genomanalyser vil bli vektlagt, herunder bioinformatiske analyser an genomdata. Emnet vil bestå av litteraturkollokvier som vil finne sted annenhver uke gjennom semesteret, hvor studentene presenterer og diskuterer nylig publiserte og viktige arbeider innen feltet.Studentene vil ha to muntlige presentasjoner samt to skriftlige innleveringer.

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om ny forskning innen feltene miktobiell evolusjonsbiologi og genomevolusjon. Nye metoder innen genomanalyser vil bli vektlagt

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Undervisning

Kollokvier. Studentene skal selv gi to presentasjoner i løpet av semesteret og levere to prosjektoppgaver. Alle må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100%. Presentasjoner og prosjektoppgaver må være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)