Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gikk siste gang våren 2008.

Emnet er en del av tilbudet i et master-, eller doktorgradsstudium i toksikologi og er et mulig steg i utdannelsen som EUROTOX-godkjent toksikolog. Det vil også egne seg for andre som trenger bedre kunnskap i toksikologi, og som har den nødvendige bakgrunns-kunnskap i kjemi og biokjemi.

Hva lærer du?

Emnet gir en fordypning i stofftoksikologien med hovedvekt på grupper av toksiske stoffer som industrikjemikalier, pesticider, metaller, kjemiske stridsmidler osv. Vi legger vekt på aktualitet. Progress og diskusjoner rundt mastergradsarbeider og doktorgradsarbeider kan bli inkludert.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger

Anbefalte forkunnskaper

BIO4500 – Generell toksikologi,BIO3500 – Generell toksikologi (nedlagt) eller tilsvarende. Kunnskaper i kjemi og biokjemi.

Undervisning

Emnet undervises hvert annet år, og veksler med BIO4520 – Toksiske mekanismer og metoder i toksikologien (nedlagt). Forelesninger. Deltakerne skal selv forelese over tema vi blir enige om, og lage et skriftlig kompendium. Dessuten inviterer vi forskere fra eksterne og interne miljøer som foreleser i sine spesialfelt. Vi vil forsøke å legge inn noen ekskursjoner.

Dette emnet bruker Fronter. Før semesterstart vil beskjeder gis på semestersiden.

Eksamen

Vurderingen blir basert på deltakelse, egne bidrag og en avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen over utvalgte emner.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)