Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer) i økologisk modellering. Emnet inneholder en del teori samt praktiske GIS analyser tilpasset både terrestre, marine og limnologiske økosystemer i alt fra regionale til lokale skalaer. Temaer som blir tatt opp er blant annet terrenganalyse, romlig statistikk, interpolasjonsteknikker, prediksjonsmodellering, minste motstandsvei analyser og visualisering (inkl. 3D).

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i hvordan GIS-verktøyet kan benyttes i økologisk modellering. Intensjonen er at kurset skal dekke de mest brukte metodene innen GIS i økologisk forskning, og at studentene også skal få praktisk innføring i verktøyet.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger (15t), datalaboratorieøvelser (15t), og en semesteroppgave (30t). Det er obligatorisk deltagelse på hele datalaboratoriumsdelen, men det godtas et fravær på max. 20 prosent.

Emnet bruker Fronter.

Eksamen

For å bestå emnet må man

  • ha godkjent obligatorisk deltagelse på datalab
  • få godkjent lab-journalene
  • bestå semesteroppgaven

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering gjennomføres høsten 2009 og høsten 2011.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet er endret. Nytt emne heter BIO9115 Utbredelsesmodellering og er på 10 sp.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)