Dette emnet er erstattet av BIOS2900 – Molekylærbiologi.