BIOS2900 – Molekylærbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet er et intermediært til avansert molekylærbiologikurs som  omfatter alle aspekter av molekylærbiologien, særlig strukturene av genomer, deres ekspresjon og vedlikehold, og hvordan genekspresjonsveier reguleres. Det trengs for studenter som planlegger å arbeide med DNA, RNA og genomer i mer avanserte kurs og/eller master prosjekter.

Hva lærer du?

Etter fullført emne

 • har du kunnskap om de hovedmetodene som brukes i molekylærbiologi.
 • har du oversikt over de sekvenselementene som finnes i genomer, inkludert deres funksjon.
 • forstår du hvordan genomer blir replikert og hvordan genomskader blir reparert.
 • kan du forklare hvordan genomene blir uttrykkt og hvordan genekspresjon kan reguleres.
 • forstår du de prosessene hvormed DNA sekvenser kan flytte og rekombinere innen genomer.

Opptak til emnet

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi eller MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) og BIOS1130 – Biokjemi I eller emneKJM1140

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som

 • forelesninger

 • kollokvier 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen, før forelesningen starter.

Eksamen

 • 1 time skriftlig digital deleksamen som teller 20%
 • 3 timer skriftlig digital slutteksamen som teller 80%

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

 

 

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. nov. 2020 00:14:44

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Vår
  Eksamen
  Vår
  Undervisningsspråk
  Norsk (engelsk på forespørsel)