Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et intermediært til avansert molekylærbiologikurs som  omfatter alle aspekter av molekylærbiologien, særlig strukturene av genomer, deres ekspresjon og vedlikehold, og hvordan genekspresjonsveier reguleres. Det trengs for studenter som planlegger å arbeide med DNA, RNA og genomer i mer avanserte kurs og/eller master prosjekter.

Hva lærer du?

Etter fullført emne

 • har du kunnskap om de hovedmetodene som brukes i molekylærbiologi.
 • har du oversikt over de sekvenselementene som finnes i genomer, inkludert deres funksjon.
 • forstår du hvordan genomer blir replikert og hvordan genomskader blir reparert.
 • kan du forklare hvordan genomene blir uttrykkt og hvordan genekspresjon kan reguleres.
 • forstår du de prosessene hvormed DNA sekvenser kan flytte og rekombinere innen genomer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

56 timer forelesninger (Kun første forelesning er obligatorisk)

18 timer kollokvier (ikke obligatorisk)

 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning  for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen , før forelesningen starter.

Eksamen

 • 1 time skriftlig deleksamen som teller 20%
 • 3 timer skriftlig slutteksamen som teller 80%

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med Error: java.lang.NullPointerException ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang vår 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Undervsises første gang 2019