Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler proteinenes struktur, egenskaper, funksjoner og virkemåte. Sentrale biokjemiske prosesser blir gjennomgått for å illustrere proteinenes funksjon og virkemåte. Emnet omhandler også aminosyrenes kjemiske egenskaper, syntese og nedbrytning.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene innsikt i proteinenes biokjemi og sentrale biokjemiske prosesser og dermed gjøre dem faglig sett bedre forberedt for videre studier i biokjemi og molekylærbiologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

MBV1030 – Generell biokjemi (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Det kan være overlapp mot emner i gammel studieplan.

Undervisning

Forelesninger (ca 60 timer).

Eksamen

Skriftlig midttermineksamen, 3 timer, i mars (teller 50%). Ingen tillatte hjelpemidler. Studenter som har gyldig fravær, bla legeattest, må ta utsatt prøve ca 3 uker etter deleksamen.


En skriftlig avsluttende eksamen, 3 timer, i juni (teller 50%). Ingen tillatte hjelpemidler. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering. Bokstavkarakterer (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær avsluttende eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær avsluttende eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på fakultetets eksamenssider

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervises siste gang våren 2012.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk