Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig introduksjon til alle aspekter av prosesshåndtering i operativsystemer. Tema inkluderer avbruddsbehandling, tråder og prosesser, prosesskoordinering og synkronisering, fysisk og virtuellt lagerorganisering, ytere enheter og filsystemer. Øvelsene omfatter både analyser av abstraksjoner, og deres konstruksjon og implementasjon. I løpet av emnet skal hver student utvikle en kjørende operativsystemkjerne for en Intel x86 basert datamaskin.

 

Hva lærer du?

Tradisjonelle operativsystem som for eksempel UNIX og Windows har i flere år blitt brukt i forretnings- og forskningsøyemed. Emnet vil gi studentene en dyptgående forståelse av prosesshåndtering i disse systemene på uniprosessormaskiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 50 studenter kan få opptak på INF3151/4151 til INF4151 gjelder følgende regler:

1. Bachelorstudenter på Informatikk; programmering og nettverk
2. Bachelorstudenter ved Institutt for informatikk med INF3151 i utdanningsplanen
3. Bachelorstudenter ved Institutt for informatikk
4. Andre

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningern går over hele semesteret. 4 timer forelesninger og 4 timer øvelser per uke (2 timer klasserom og 2 timer terminalstue) i første halvpart av høstsemesteret. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Det kreves innlevering av seks prosjektoppgaver, der hver prosjektoppgave består av en teoretisk og en praktisk del; det er med andre ord tolv innleveringer totalt, og alle må bestås for å få godkjent kurset.

Karakteren bestemmes av praktisk del nr 2, 3, 4 og 5, som hver teller 25%. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)