Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet gir en gjennomgang av datastrukturer som stakker, trær, grafer, hashtabeller og prioritetskøer, samt algoritmer for søking, innsetting, etc. knyttet til disse. Forskjellige implementasjoner studeres, med vekt på effektivitet, programstruktur og abstrakte datatyper. Sentrale sorteringsalgoritmer gjennomgås. Viktige elementer i emnet er rekursiv programmering, samt vurdering og beskrivelse av programmers effektivitet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INF2220 kan du:

  • Analysere koden til en algoritme og finne kjøretiden for ulike datasett.
  • Finne effektive løsninger når valg av datastruktur er avgjørende.
  • Vurdere om et gitt problem kan løses effektivt.
  • Finne gode løsninger for en rekke problemer innen søking og sortering.
  • Forstå algoritmer og problemer vitenskapelig.
  • Programmere effektive algoritmer og datastrukturer i Java.
     

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)/INF101/IN105.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF1020/INF 110/IN 115

Undervisning

Emnet går over hele semesteret med 2 timer forelesning og 4 timer øving med hjelpelærer hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1020/INF110/IN115.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2017 og videreføres som IN2010 fra høsten 2018.

Eksamen
Hver høst

Eksamen siste gang høst 2018 og 2019 for de som har obliger godkjent fra før.

Merk at det fra høsten 2018 ikke er tillatt med hjelpemidler på eksamen.

Undervisningsspråk
Norsk