INF5050 – Protokoller og ruting i Internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forelesningene i emnet gis av eksperter både fra industrien og akademia. Grunnleggende WiFi, Router-arkitektur, IP-routing, Big Data og Cloud løsninger, Software Defined Networkning (SDN), Unicas and Multicast, Quality of Service, Grunnleggende optisk kommunikasjon, Internet of Things (IoT), Protokoller for multimedia applikasjoner, Cybersikkerhet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5050 har du

  •  kjennskap til nye kommunikasjon løsninger, optiske og trådløse nettverk
  •  kjennskap til design av IP routere
  •  kjennskap til Big Data og Cloud samt tilhørende applikasjoner
  •  kjennskap til Software Defined Networking 
  •  kjennskap til Internet of Things (IoT) og visjonen om å koble ”alt” på nettet
  •  forståelse av cyber trusler og avansert malware som prøver å ta kontrollen over Internet 
  •  forståelse av nettverk prinsipper og applikasjoner som benyttes i industrien
     

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF3190 – Datakommunikasjon (videreført) /IN270/INF240.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9050 – Protocols and Routing in the Internet (videreført)

6 studiepoeng mot INF-PRI, 9 studiepoeng mot INF-PRI-F.

Undervisning

Seminar, 3 timer pr. uke. I de to første timer vil studentene selv presentere temaer/artikler. I den siste timen gjennomgås temaet for neste uke. Hvilke studenter som skal presentere hvilke tema fastsettes så snart som mulig etter kursstart.

Eksamen

Karakteren blir satt på grunnlag av en deleksamen som teller 20% og muntlig eksamen som teller 80% av endelig karakter. Alle deler av eksamen må bestås og alle deler av eksamen må bestås i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF-PRI-F.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk