Dette emnet er nedlagt

INF5520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Realistiske estimater av arbeidsmengde og usikkerhet er avgjørende for riktig prising, anbud og planlegging av IT-prosjekter. Kurset vektlegger å gi evidensbasert kunnskap om og ferdigheter i å utvikle og bruke hensiktsmessige estimeringsmodeller og prosesser for ekspertestimering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet har du:

  • fått grunnleggende kunnskap om estimering, usikkerhetsvurderinger, prising og budsjettering
  • ferdigheter i bruk av et utvalg estimeringsmetoder og prinsipper
  • ferdigheter i innhenting estimeringsrelevant kunnskap og evaluering av relevans og kvalitet til denne

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 30 deltakere (På INF5520 og INF9520 tilsammen).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra deltagelse i IT-prosjekter er en stor fordel.

Undervisning

2 timer forelesninger hver uke. Obligatoriske øvelser som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Prosjektoppgave. Problemstillingen vil være selvvalgt og det vil være mulig å få veiledning fra foreleser underveis i oppgaveskrivingen.

Det kreves gjenomføring av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne få prosjektoppgaven vurdert.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)