IN5270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i konstruksjon, analyse (både teoretisk og empirisk), og programmering av differanse- og elementmetoder for å løse differensiallikninger. I tillegg omfatter emnet også verifikasjon og programvaretesting for disse numeriske metodene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til noen av de vanligste differensiallikningene.
  • behersker du de grunnleggende stegene i konstruksjon og anvendelse av differanse- og elementmetodene til enkle, representative eksempler av differensiallikninger.
  • har du god kunnskap om programmeringsteknikker for implementasjon av differanse- og elementmetoder i enkle 1D tilfeller, og for bruk av utvalgte programvarer i enkle 2D og 3D tilfeller.
  • har du grunnleggende kjennskap til teoretisk og empirisk analyse av differanse- og elementmetodene for nøyaktighet og stabilitet.
  • har du god kunnskap om verifikasjon og programvaretesting av differanse- og elementmetodene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT1120 – Lineær algebra og IN1010 – Objektorientert programmering

Undervisning

2 timer forelesninger per uke.

2 timer gruppeøvelser per uke. Kombinasjon av to typer gruppeøvelser:

  • ikke-obligatoriske øvelser som er gjennomgått av gruppelærer;
  • små obligatoriske regne- eller programmeringsøvelser som studentene må levere på forhånd, og som rettes av studentene selv i små grupper i gruppetimen under veiledning av gruppelærer.

Emnet har to større obligatoriske prosjekter.

Hver student må få godkjent begge prosjektene, pluss minst 3 av de små obligatoriske øvelsene. (Alle obligatoriske prosjektene og øvelsene må være godkjent i samme semesteret.)

Tidligere godkjente prosjekter og øvelser er gyldige i 2 år.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avhengig av antall påmeldte. Begge de to større obligatoriske prosjekter pluss minst 3 av de små obligatoriske øvelsene må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Alle obligatoriske prosjektene og øvelsene må være godkjent i samme semesteret.

Hjelpemidler

Kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: 

INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (videreført)INF9620 – Numerical methods for partial differential equations (videreført), IN9270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger, IN-NMFPD

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Første gang høst 2018

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk