Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Globale medier, globaliseringsteori, standardisering og globale infrastrukturer, regulering og kontrol av globaliserings og konvergeringsprosesser.

Hva lærer du?

Modulen skal gi studentene en forståelse av digitale mediers globale karakter, hva dette betyr for deres utvikling og dynamikk, hvilken rolle de spiller og hvordan disse prosessene kan påvirkes og reguleres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot DIG4800 – Globalisering og konvergens (nedlagt).

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer prosjektarbeid i grupper per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers avsluttende, skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i digitale medier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Første gang 2005

Eksamen

Hver vår

Første gang 2005

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)