Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Siden tidenes morgen har mennesket drevet med avbildning via sanseinntrykk. Moderne teknologi gir oss nå muligheten til å avbilde stadig nye ting. Menneskekroppen, jordoverflaten, havbunnen eller oljereservoarer under havbunnen er eksempler på dette. Avbildning er derfor blitt en samlebetegnelse for hvordan bilder av omverdenen skapes i forskjellige medier og ved hjelp av ulike metoder.

Ved hjelp av enkle laboratorieforsøk og oppgaver gir kurset Avbildning en innføring i forskjellige avbildningsmetoder, og legger vekt på å forklare prinsippene bak de forskjellige metodene. I tillegg tar kurset for seg likhetene i forskjellige avbildningsmetoder, og viser hvordan enkle fysiske prinsipper brukes til å danne forskjellige bilder.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal få en innføring i avbildning:

  • Få en tverrfaglig forståelse av hvordan avbildning foregår.
  • Kjenne de grunnleggende fysiske prinsippene innen avbildning og hvordan disse uttrykkes innenfor de forskjellige anvendelsesområdene.
  • Få en praktisk innføring i avbildning gjennom tilrettelagte laboratorieforsøk.

Eksempler på anvendelser som belyses er optisk avbildning (syn, kikkert, teleskop, jordobservasjonssatellitter), avbildning av kroppens indre organer ved hjelp av computer tomografi (CT), magnetisk resonans (MR), positron emisjon tomografi (PET) og ultralyd, avbildning av havbunn og fisk vha. sonar, seismologi for kartlegging av jordskjelv, samt kartlegging av oljereservoarer vha. seismikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus og INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF-GEO4310 – Avbildning (nedlagt)

Undervisning

3 timer forelesning og inntil 3 timer gruppeøvelser hver uke. Obligatoriske laboratorieoppgaver må være bestått for å kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for dette emnet er Luren Yang.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

For generell informasjon om eksamen ved mn-fakultetet, se www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/eksamen/

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er videreført som INF-GEO4310 – Avbildning (nedlagt)

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)