Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i lineær optimering samt anvendelser av disse feltene. Det behandler grunnleggende teori og metoderved: konvekse mengder, polyedre, systemer av lineære ulikheter, lineær programmering, simpleks metoden og dualitet.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene grunnleggende kjennskap til et felt som er av stor betydning i moderne matematiskk og anvendelser. Man blir kjent med begreper, resultater og metoder i lineær optimering og ser anvendelser i blant annet statistikk, spillteori og økonomisk planlegging.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus/MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra/MAT 110, MAT1120 – Lineær algebra/MAT 120 og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger/MAT 100.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF-MAT3370 – Lineær optimering (nedlagt) og 9 studiepoeng mot MoD 233

Tilsynssensor for emnet er: Trond Steihaug

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer oppgavegjennomgåelse per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-MAT3370 – Lineær optimering (nedlagt) og MoD233. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Denne versjonen av emnet går for siste gang våren 2007. INF-MAT3370 – Lineær optimering (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)