Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT-INF1100 er et grunnemne i matematikk som forener klassisk matematikk og beregninger på datamaskin. Tematisk dreier emnet seg om å utlede numeriske beregningsmetoder for størrelser som den deriverte og integralet og numeriske løsningsmetoder for ulike typer ligninger.  Taylors formel med resttledd og grunnleggende egenskaper ved tall og hvordan de representeres på datamaskin er også sentrale temaer som i emnet anvendes til å analysere de numeriske metodenes feil og begrensninger.

MAT-INF1100 er nært knyttet til MAT1100 – Kalkulus og IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser. Undervisningen bygger på at studentene kan programmere fra før eller lærer seg å programmere mens de følger MAT-INF1100.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du grunnleggende egenskaper ved hele tall og reelle tall, hvordan de representeres på datamaskin og begrensninger ved representasjonene;
 • kan du finne formler for løsningen til noen differens- og differensialligninger;
 • kan du finne fram til og programmere numeriske metoder både for tilnærmet beregning av den deriverte, integralet av generelle funksjoner og for tilnærmet løsning av ligninger, differensligninger og differensialligninger;
 • kjenner du begrensningene til de numeriske metodene i emnet og kan estimere deres feil ved hjelp av Taylors formel med restledd og prinsippene for representasjon av reelle tall på datamaskin;
 • kan du utlede enkle matematiske modeller for praktiske problemer ved hjelp av deriverte, integraler og ulike typer ligninger;
 • kan du gjennomføre induksjonsbevis og enkle matematiske argumenter og presentere dem på en klar og oversiktlig måte med passende notasjon og terminologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende R2. Emnet bør tas samtidig med eller etter MAT1100 – Kalkulus og IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

5 timer forelesning/fellesundervisning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Studenter som ikke leverer inn den første obligatoriske oppgaven i emnet vil, kort tid etter innleveringsfristen, få trukket sin oppmelding i Studentweb og vil ikke kunne ta eksamen inneværende semester. Dette gjelder ikke studenter som har gyldige obligatoriske oppgaver fra tidligere.

Midtveis- og avsluttende skriftlig eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen: Ingen.

Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk