MAT-INF1100 – Modellering og beregninger

Kort om emnet

MAT-INF1100 er et grunnemne i matematikk som forener klassisk matematikk og beregninger på datamaskin. Tematisk dreier emnet seg om å utlede numeriske beregningsmetoder for størrelser som den deriverte og integralet og numeriske løsningsmetoder for ulike typer ligninger. Taylors formel med resttledd og grunnleggende egenskaper ved tall og hvordan de representeres på datamaskin er også sentrale temaer som i emnet anvendes til å analysere de numeriske metodenes feil og begrensninger.

MAT-INF1100 er nært knyttet til MAT1100 – Kalkulus og IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser. Undervisningen bygger på at studentene kan programmere fra før eller lærer seg å programmere mens de følger MAT-INF1100.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du grunnleggende egenskaper ved hele tall og reelle tall, hvordan de representeres på datamaskin og begrensninger ved representasjonene
 • kan du finne formler for løsningen til noen differens- og differensialligninger
 • kan du finne fram til og programmere numeriske metoder både for tilnærmet beregning av den deriverte, integralet av generelle funksjoner og for tilnærmet løsning av ligninger, differensligninger og differensialligninger
 • kjenner du begrensningene til de numeriske metodene i emnet og kan estimere deres feil ved hjelp av Taylors formel med restledd og prinsippene for representasjon av reelle tall på datamaskin
 • kan du utlede enkle matematiske modeller for praktiske problemer ved hjelp av deriverte, integraler og ulike typer ligninger
 • kan du gjennomføre induksjonsbevis og enkle matematiske argumenter og presentere dem på en klar og oversiktlig måte med passende notasjon og terminologi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

5 timer forelesning/fellesundervisning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret som teller 1/3 ved sensurering.

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 2/3 ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Midtveiseksamen: Formelark for MAT1100 og MAT-INF1100.

Avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator og formelark for MAT1100 og MAT-INF1100.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2022 09:47:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk