Dette emnet er nedlagt

INF2010 – Prosjektoppgave i systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til profesjonsstudiet i informatikk, studieretning "systemutvikling og datakommunikasjon" og "teknisk programvare"

Kurset skal gi studentene en realistisk innføring i arbeidet med å utvikle et større informasjonssystem. Kurset bygges opp som gjennomføring av en stor prosjektoppgave som innbefatter faglige utfordringer innenfor en rekke sentrale temaer innenfor fagområdene databehandling, kommunikasjonssystemer og informasjonssystemer. Studentene deles i grupper som kan velge ulike fordypningsområder, og det gis innføring i relevante temaer innenfor hvert av disse. Det legges vekt på å vise sammenhenger mellom de aktuelle tekniske problemstillingene og organiseringen av arbeidet. Kurset anses som praksis for kurset INF2000

Hva lærer du?

Studentene gis nødvendige ferdigheter for å kunne gjennomføre et systemutviklingsprosjekt, teknisk så vel som organisatorisk. Den tekniske kompetansen gjelder både dybde (spesialisering) og bredde, satt inn i en helhetlig sammenheng i et konkret prosjekt (oppdrag).

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til profesjonsstudiet i informatikk, studieretning "systemutvikling og datakommunikasjon" og "teknisk programvare" ,og skal avlegges i det siste semesteret før opptak til mastergraden. Emnet gis parallelt med INF2000 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter (nedlagt).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

For studenter på Systemutvikling og datakommunikasjon: INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt), INF1050 – Systemutvikling (videreført), INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) og INF1070 – Datamaskinarkitektur (nedlagt). For studenter på Teknisk Programvare: INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) og INF2320 – Teknisk programvare (nedlagt) /INF165.

Undervisning

2 timer undervisning per uke. Noe av undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, noe som veiledning. Det kreves gjennomføring av prosjektarbeid, og det må påregnes en del tid til dette.

Eksamen

Gjennomføring av prosjektoppgave i grupper. Bestått/ikke bestått. Det blir ingen avsluttende eksamen, men enkelte studenter kan bli trukket ut til muntlig eksaminasjon.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet går siste gang våren 04.

Eksamen

Emnet går siste gang våren 04

Undervisningsspråk

Norsk